Het groenseizoen komt langzaam op gang. Met de stijgende temperaturen gaat het gras en het onkruid weer groeien. WML Facilitair is daarom al weer volop aan het werk in zowel openbaar groen als in de bedrijfstuinen die we onderhouden.

Extra handjes
Om al het werk in het groeiseizoen te kunnen realiseren en onze klanten tevreden te houden, hebben we behoefte aan extra medewerkers die ons kunnen versterken. WML Facilitair heeft hiervoor de samenwerking opgezocht met de afdeling Re-integratie & Participatie van Baanbrekers. Deze afdeling van Baanbrekers is verantwoordelijk voor het bemiddelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Zij zijn begin dit jaar al gaan werven voor groenmedewerkers en met succes!

Al 15 contracten
Baanbrekers heeft met WML Facilitair een team samengesteld van specialisten die zich bezig houden met de instroom, doorstroom en uitstroom van nieuwe medewerkers. De focus ligt nu vooral op de instroom van nieuwe medewerkers in de groenvoorziening. Inmiddels zijn de eerste 4 medewerkers aangenomen. Zij hebben een arbeidsovereenkomst gekregen bij WML Facilitair voor 6 maanden. Op 1 april krijgen nog eens 11 mensen een arbeidsovereenkomst!

De eerste 4 contracten worden getekend.

Goede samenwerking
Door de goede samenwerking met Baanbrekers hebben we een groot aantal medewerkers gevonden die zich de komende maanden willen inzetten voor het groenonderhoud. De meeste medewerkers gaan binnen onze gemeenten werken in het onderhoud van openbaar groen. Het team van Baanbrekers en WML Facilitair blijft ze volgen en ondersteunen waar nodig. Ons doel is niet alleen om de klanten goed te bedienen door het uitvoeren van kwalitatief goed werk, ook de medewerker krijgt de kans zich ontwikkelen.

Uitstroom
We hopen de komende maanden de groep medewerkers verder uit te bouwen. We willen zoveel mogelijk mensen een opstap bieden naar betaald werk. Dit geldt niet alleen voor de groenvoorziening, ook de afdeling schoonmaak en beveiliging dragen hier hun steentje aan bij. Het uiteindelijke doel is een baan in het lokale bedrijfsleven. Denk dan niet alleen aan groen- of schoonmaakwerk. Deze medewerkers kunnen na de opstart bij WML Facilitair ook uitstromen naar logistiek werk, productiewerk of andere soorten werk. Ze hebben dan bij ons laten zien wat ze kunnen en dat nemen ze mee als referentie naar een volgende baan. Successen creëren, daar zijn we op uit!

 

Deel dit bericht: