Maatschappelijke verantwoord ondernemen (MVO) is een belangrijk onderdeel binnen ons bedrijf. Dit bestaat voor ons uit aandacht voor socialer ondernemen, aandacht voor het milieu en aandacht voor kostenbesparing, waarbij de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Sociaal ondernemen als basis
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor WML Facilitair een basisgedachte waaruit wij handelen. Meer dan 70% van ons personeelsbestand bestaat uit medewerkers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Onze gehele bedrijfsvoering is hierop ingericht. Zo is het aantal leiding- en begeleidingsuren twee maal zo hoog als bij een gemiddeld bedrijf. Wij vinden het belangrijk om deze doelgroep een kans te bieden te participeren op de arbeidsmarkt. Kwaliteiten benutten in plaats van naar de beperkingen te kijken.

In de praktijk
Onze medewerkers worden gemixt ingezet, mensen met en zonder beperking werken samen en verdelen de taken naar kunnen om een goede kwaliteit te realiseren. Dit is maatwerk en alleen door maatwerk te leveren kunnen we een duurzame plaatsing realiseren en onze medewerkers langdurig goed laten functioneren.

Onze leidinggevenden zijn ervaren in het aansturen en instrueren van onze medewerkers. Zij delen taken in naar de mogelijkheden van ieder individu en blijven altijd gericht op het optimaliseren hiervan. Zij krijgen de tijd en de ruimte om deze extra aandacht aan de medewerkers te geven, zodat zij zo optimaal mogelijk presteren. De leidinggevenden hanteren een directe aanpak waarbij hands-on instructie en begeleiding leading zijn. Naast aansturing op de werkvloer vinden wij het een must om alle medewerkers op te leiden. Dit gebeurt niet alleen op vakvaardigheden maar ook gedrag en houding zijn belangrijke onderwerpen die we geregeld aan bod laten komen.

bladblazen4Een bijdrage voor onze klanten
WML Facilitair  heeft het begrip Social Return in de genen. Met de grote inzet van mensen die normaliter minder makkelijk deelnemen aan het arbeidsproces, maakt  WML Facilitair de belofte sociale opbrengst te leveren meer dan waar.

Meer weten?
Bent u een opdrachtgever die graag invulling geeft aan haar maatschappelijke rol? Neem dan contact op met WML Facilitair. Met inschakeling van de professionals van WML Facilitair bereikt u het gewenste, positieve neveneffect.