Bezoekers zijn welkom bij Baanbrekers. Om uw bezoek aan onze organisatie vlekkeloos te laten verlopen, stelden wij een aantal huisregels op. Heeft u een afspraak? Meldt u zich dan bij de balie. Voor alle bezoekers en medewerkers gelden de volgende huisregels:

1. We respecteren elkaar.
We gaan met respect met elkaar om. Ongewenst gedrag zoals agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie et cetera tolereren we niet.

2. We gedragen ons integer.
We zijn betrouwbaar, eerlijk, oprecht en onomkoopbaar. Wij voorkomen belangenverstrengeling en gaan zorgvuldig om met persoonlijke en gevoelige informatie.

3. We houden Baanbrekers veilig.
Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar kan grote gevolgen hebben. (Arbeids)risico’s voorkomen we zo veel mogelijk. We melden iedere ongewenste, ongezonde en onveilige situatie én bijna-ongevallen.

4. We houden het netjes.
We gedragen ons als goed bezoeker of goed medewerker bij het gebruik van de door Baanbrekers beschikbaar gestelde ruimtes en werkplekken. We gaan ook zorgvuldig om met door Baanbrekers beschikbaar gestelde apparatuur en gereedschappen.

5. We gebruiken geen alcohol of drugs.
Het is verboden als bezoeker of medewerker bij Baanbrekers onder invloed te zijn. Drugs zijn niet toegestaan. Roken mag alleen op de door Baanbrekers aangegeven rookplekken. Buiten deze plekken geldt op het terrein en in de gebouwen van Baanbrekers een rookverbod.

6. We communiceren zorgvuldig en professioneel.
Bezoekers moeten toestemming vragen voor het gebruik van communicatiemiddelen als zij worden gebruikt voor het opnemen van gesprekken. Let op: opnames mogen alleen voor eigen gebruik worden gebruikt, publiceren op internet of delen via de sociale media is niet toegestaan. Voor medewerkers geldt een gedragscode als zij communicatiemiddelen en sociale media gebruiken. Het gebruik van mobiele telefoons kan hinderlijk zijn. Schakel uw mobiele telefoon uit als u bij ons op bezoek bent.

7. We houden ons aan de tijd.
Bezoekers en medewerkers houden zich aan de openingstijden en aan de afgesproken werktijden. Het bezoeken van Baanbrekers buiten de openingstijden kan alleen op afspraak. Werktijden spreken medewerkers samen met hun leidinggevende af.

8. We nemen geen huisdieren mee.
Hulphonden zijn welkom bij Baanbrekers. Voor de rest zijn huisdieren niet toegestaan.

9. Medewerkers houden zich aan het arbeidsongeschiktheidsreglement.
Arbeidsongeschikt worden kan iedereen overkomen. Medewerkers melden afwezigheid altijd bij de eigen leidinggevende.

10. Medewerkers werken volgens afgesproken werkinstructies en regels.
Werkinstructies en regels zijn voorafgaand en tijdens het werk bekendgemaakt aan de medewerkers. Dit gebeurt mondeling/schriftelijk/visueel. Werkinstructies en regels volgen we altijd op.

Huisregels niet naleven?

  • Bezoekers die de huisregels niet naleven kan de toegang tot Baanbrekers worden ontzegd.
  • Medewerkers die de huisregels niet naleven kunnen te maken krijgen met een disciplinaire maatregel.
  • Aanwijzingen van de medewerkers van Baanbrekers, de beveiligingsdiensten of de directie dient u op te volgen.