De beveiligingsmedewerkers van WML Facilitair werken voortaan op de fiets bij de OMO scholen in Waalwijk.

Niet alleen op school, ook in de wijk!
Al meerdere jaren zetten het Dr. Mollercollege en de Walewyc-mavo de beveiligers van WML Facilitair in om toezicht te houden op het schoolterrein. Sinds de nieuwe locatie van beide scholen, zijn ze ook buiten de school actief, namelijk in de wijk. Ze worden ingezet om toezicht te houden in de pauzes. De scholen vinden het belangrijk dat er extra toezicht is op de leerlingen om de overlast in de wijk tot een minimum te beperken. Een goede actie van de scholen en een mooie klus voor de beveiligingsmedewerkers van WML Facilitair.

Betere dienstverlening in de wijk
Bij WML Facilitair bekijken we voortdurend samen met onze opdrachtgevers of het werk beter en efficiënter kan. Daardoor zijn we samen met de scholen op het idee gekomen om fietsen aan te schaffen voor de beveiligingsmedewerkers. Met de nieuwe fietsen zijn de medewerkers van WML Facilitair mobieler en sneller en kunnen zij nog beter hun werk doen. De scholen zijn enthousiast! Op deze manier zijn de beveiligingsmedewerkers voor de leerlingen en de bewoners in de wijk zichtbaarder.

Deel dit bericht: