De gemeente Loon op Zand, Incudem en WML Facilitair, een dochteronderneming van Baanbrekers, gaan samen werken aan het verbeteren van de tevredenheid van de inwoners van deze gemeente op het gebied van onderhoud in de openbare ruimte. Het betreft onderhoud aan groen, bestrating, verlichting en infrastructuur zoals riolering. Deze drie partijen sloten hiervoor  onlangs een samenwerkingsovereenkomst voor innovatief en burgergericht beheer.

Eigen dorpen en buurten
Vanaf 1 januari 2017 voeren deze drie partners het onderhoud van de openbare ruimte samen uit. WML Facilitair gaat zich dan bezighouden met het groenonderhoud in alle kernen van deze gemeente. “Natuurlijk zijn we erg blij met deze grote opdracht”, vertelt Adelien Peters, manager van WML Facilitair. “Onze medewerkers met en zonder een afstand tot de arbeidsmarkt werken graag mee aan het succes van de nieuwe manier van onderhoud die door de gemeente Loon op Zand is gekozen. Door deze opdracht kunnen wij nog meer mensen een leerwerktraject aanbieden op weg naar een baan bij reguliere werkgevers. Hiermee zijn deze mensen en de nieuwe werkgevers geholpen en kunnen wij op deze arbeidsplekken weer andere talenten ervaring laten op doen.”

gemeente loon op zand ondertekening groen
Oordeel van de inwoners
Samen met de gemeente en met Incudem gaat WML Facilitair op een heel bijzondere manier aan de slag met het onderhoud van de openbare ruimte. “Zogenoemd burgergericht beheer is namelijk een belangrijk onderdeel van de samenwerking”, vervolgt Peters. “Onderzocht wordt hoe tevreden de inwoners van de gemeente zijn over het onderhoud in hun buurt. Ook wordt gekeken wat inwoners en ondernemers belangrijk en minder belangrijk vinden. Eigenlijk leren we hiermee hoe de gebruikers van de openbare ruimte hun leefomgeving ervaren. De resultaten die uit dit onderzoek naar voren komen, gebruiken we om samen de planning en het onderhoud aan te passen en te optimaliseren. Uiteindelijk moet deze manier van werken ertoe leiden dat wij voor onze groendienstverlening mede worden afgerekend op het oordeel van de inwoners. En dat is uniek in onze regio.”

Talenten en kwaliteiten
In overleg met de gemeente Loon op Zand is een invulling van taken en werkzaamheden tot stand gekomen die erg goed past bij de medewerkers van WML Facilitair. “Wij hechten veel waarde aan een kwalitatief goede dienstverlening. Dit doen wij vanuit de basisgedachte van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meer dan zeventig procent van ons personeelsbestand bestaat uit medewerkers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Wij vinden het belangrijk om deze doelgroep een kans te bieden terug te komen op de arbeidsmarkt en om volledig mee te doen aan werk en aan de maatschappij. Hierbij benutten wij de talenten en de kwaliteiten van onze mensen.“

Deel dit bericht: