WML Facilitair is sinds 2014 in het trotse bezit van het certificaat van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). De PSO is een meetinstrument waarmee bedrijven hun bijdrage aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie kunnen aantonen. Vorige week heeft er een audit plaatsgevonden en is ons certificaat verlengd! Hier zijn we natuurlijk ontzettend trots op. Opnieuw voldoet WML Facilitair aan het hoogste niveau van de PSO, trede 3.

Kwetsbare arbeidsmarktpositie
Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld en op een kwalitatief goede manier bij aan de werkgelegenheid van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Denk hierbij aan mensen die aan het werk gaan vanuit een werkloosheidsuitkering, een bijstandsuitkering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een Wajong-uitkering. Denk hierbij ook aan medewerkers die vanuit de Wet sociale werkvoorziening actief zijn bij een organisatie.

Sociaal verantwoord ondernemen
Met de PSO tonen we op een objectieve manier aan dat we als WML Facilitair sociaal verantwoord ondernemen. Het is één van onze doelen om werkgelegenheid te bieden aan mensen die niet gemakkelijk zelf aan het werk komen. Wij zorgen er mede voor dat deze personen nieuwe stappen kunnen zetten op de arbeidsmarkt.

Ontwikkeld door TNO
De Prestatieladder Socialer Ondernemen is ontwikkeld door TNO in nauwe samenwerking met PSO-Nederland, bedrijven uit verschillende branches en SW-bedrijven. Het doel van de PSO is ervoor te zorgen dat meer mensen duurzaam aan het werk gaan. Verder wordt met de PSO de indirecte sociale bijdrage van bedrijven gemeten. Deze wordt geleverd door de inkoop of het uitbesteden van werk aan bedrijven met een PSO-erkenning of SW-bedrijven.

pso

Deel dit bericht: