PSO

 WML Facilitair heeft als eerste bedrijf in de gemeente Waalwijk het certificaat van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) behaald. De PSO is een meetinstrument waarmee bedrijven hun bijdrage aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie kunnen aantonen. WML Facilitair slaagde met vlag en wimpel. De dienstverlener op het gebied van groenvoorziening, schoonmaak en beveiliging voldoet namelijk aan het hoogste niveau van de PSO. Vrijdag 14 maart a.s. reiken wethouder Ronald Bakker van de gemeente Waalwijk en Patrick Brom van certificeringsorganisatie Dekra het PSO-certificaat uit aan directeur Hans Bax van WML Facilitair.

Kwetsbare arbeidsmarktpositie
Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld en op een kwalitatief goede manier bij aan de werkgelegenheid van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Denk hierbij aan mensen die aan het werk gaan vanuit een werkloosheidsuitkering, een bijstandsuitkering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een Wajong-uitkering. Denk hierbij ook aan medewerkers die vanuit de Wet sociale werkvoorziening actief zijn bij een organisatie.

Sociaal verantwoord ondernemen
“Met de PSO tonen we op een objectieve manier aan dat we als WML Facilitair sociaal verantwoord ondernemen”, licht directeur Hans Bax toe. “Het is één van onze doelen om werkgelegenheid te bieden aan mensen die niet gemakkelijk zelf aan het werk komen. Wij zorgen er mede voor dat deze personen nieuwe stappen kunnen zetten op de arbeidsmarkt. Dat doen we door het aanbieden van trainingen, ontwikkeltrajecten en werk. Dat doen we ook door al onze medewerkers nauw te betrekken bij onze organisatie. Denk hierbij aan het houden van werkoverleggen en personeelsbijeenkomsten. Op al deze punten zijn wij kritisch onder de loep genomen door certificeringsorganisatie Dekra.”

Ontwikkeld door TNO
De Prestatieladder Socialer Ondernemen is ontwikkeld door TNO in nauwe samenwerking met PSO-Nederland, bedrijven uit verschillende branches en SW-bedrijven. Het doel van de PSO is ervoor te zorgen dat meer mensen duurzaam aan het werk gaan. Verder wordt met de PSO de indirecte sociale bijdrage van bedrijven gemeten. Deze wordt geleverd door de inkoop of het uitbesteden van werk aan bedrijven met een PSO-erkenning of SW-bedrijven.

Hoogste niveau
De prestatieladder kent vier niveaus: een aspirant-status en trede 1, 2, en 3. WML Facilitair voldoet aan het hoogste niveau, trede 3. “Wij scoren met een sociale bijdrage van 53,5 procent zelfs hoger dan SW-bedrijven. Die behalen een score van 50 procent. Dat wij hoger scoren heeft te maken met het feit dat wij naast het grote aantal SW-gedetacheerden ook mensen in dienst hebben vanuit de WW, de WWB, de WIA en de Wajong.”

Koplopers
Directeur Hans Bax laat weten enorm trots te zijn op het behalen van het PSO-certificaat. “Dat WML Facilitair PSO-trede 3 scoort, wil zeggen dat we tot de koplopers behoren op het gebied van socialer ondernemen. Het toont ondubbelzinnig aan dat wij voldoen aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding van medewerkers met een kwetsbare positie. Verder onderstreept het certificaat dat wij goed op weg zijn wat betreft onze doelstellingen op het gebied van maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen.”

Deel dit bericht: