De BTW-verlaging voor de groenbranche houdt de gemoederen bezig. Sinds 1 maart jl. geldt de lage BTW (6%) op arbeid voor de aanleg en onderhoud van tuinen. Bij WML Facilitair krijgen we steeds meer vragen over deze lage BTW. Onlangs gaven we op deze website daar al antwoord op. Hierbij treft u nieuwe vragen en antwoorden aan.

1. Geldt het verlaagde btw-tarief tarief alleen voor de hoofdaannemer of ook voor onderaannemers?
Ja. Als wij bepaalde hovenierswerkzaamheden in onderaanneming laten uitvoeren, dan is het verlaagde btw-tarief van toepassing in de relatie hoofdaannemer-opdrachtgever én in de relatie hoofdaannemer-onderaannemer.

2. In welke periode geldt het verlaagde btw-tarief op arbeid van hoveniers voor tuinaanleg en –onderhoud?
Het verlaagde btw-tarief is ingegaan op 1 maart jl. Het geldt tot 1 maart 2014 op de arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van tuinen. Het moment waarop de dienst wordt afgerond, is bepalend voor het antwoord op de vraag of het verlaagde tarief van toepassing is.

Een dienst is afgerond als het werk is voltooid en de opdrachtgevers het werk heeft aanvaard. Het oplevermoment kan een gezamenlijke ronde door de tuin zijn na voltooiing van het werk en een paraaf van de opdrachtgever. Maar de aanvaarding kan ook blijken uit het feit dat de opdrachtgever heeft betaald.

Voorbeeld: aanlegklus voor particulier, zonder deeloplevering
Voor een grote particuliere tuin zijn wij in januari/februari jl. gestart met het kappen van bomen en straatwerk en in maart wordt de nieuwe beplanting gepoot. De afronding van het werk vindt plaats in maart, dus valt het hele project in het verlaagde btw-tarief.

Voorbeeld: aanlegklus voor particulier, met deeloplevering
Voor een grote particuliere tuin zijn de werkzaamheden opgesplitst in twee deelopdrachten: in oktober 2012 is gestart met het kappen van bomen en straatwerk. De kapwerkzaamheden en het straten is afgerond in november 2012, het werk is opgeleverd en de opdrachtgever heeft betaald. In maart 2013 wordt gestart met de tweede deelopdracht; het poten van de nieuwe beplanting. De afronding van de beplantingswerkzaamheden vind plaats in maart 2013, dus valt alleen deze tweede deelopdracht onder het verlaagde btw-tarief.

3.Telt het verlaagde btw-tarief ook bij doorlopende onderhoudscontracten?
Ja, ook bij doorlopende contracten voor onderhoud aan tuinen wordt het verlaagde
btw-tarief op arbeid berekend in de periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014. Het moment waarop de onderhoudsbeurt wordt afgerond is bepalend voor het bepalen van het tarief.

Voorbeeld: onderhoud gemeenschappelijke tuin woningbouwcorporatie
In 2013 hebben wij een onderhoudscontract met een woningbouwcorporatie voor de gemeenschappelijke tuin bij een appartementencomplex over het gehele jaar. In februari 2013 zijn snoeiwerkzaamheden uitgevoerd, in maart 2013 staat de eerste schoffelronde gepland. De onderhoudskosten worden één keer per kwartaal doorberekend aan de woningbouwcorporatie. In de factuur over het eerste kwartaal moet onderscheid gemaakt worden in de werkzaamheden die zijn afgerond in februari 2013 en maart 2013. De snoeiwerkzaamheden in februari worden in dit voorbeeld in rekening gebracht met 21% btw, de schoffelwerkzaamheden in maart met 6% btw.

Deel dit bericht: