De medewerkers van WML Facilitair zijn begonnen met het aanplanten van bijna 34.000 klimplanten. In opdracht van de gemeente Heusden en Rijkswaterstaat mag WML Facilitair aan de slag met beplantingswerkzaamheden aan beide zijden van de nieuwe geluidsschermen langs de A59. In totaal worden er over een afstand van ruim elf kilometer klimplanten aangeplant. Behalve het aanplantwerk is ook het driejarig onderhoud ondergebracht bij WML Facilitair.

Klimop, klimhortensia en wilde wingerd
De groenmedewerkers van WML Facilitair zijn met de aanplantwerkzaamheden bij de molen in Drunen gestart. Uiteindelijk is hun aanplantklus afgerond als ze de laatste geluidsschermen hebben bereikt op de grens van Vlijmen en ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden worden in segmenten verdeeld en opgeleverd. Op de plekken waar de zogenoemde cleanstones al zijn geïnstalleerd worden de eerste planten gezet. Door de groenmedewerkers worden drie soorten klimop, klimhortensia en twee soorten wilde wingerd aangeplant.

Social return
In totaal komt de aanplantklus langs de Langstraatsnelweg neer op ruim tweeduizend arbeidsuren. De opdrachtgevers – gemeente Heusden en Rijkswaterstaat – hebben bij hun aanbesteding van deze klus uitdrukkelijk social return geëist. Dit kwam neer op een zogenoemde vijfprocentsregeling. Dit houdt in dat minimaal vijf procent van de bij deze klus betrokken groenmedewerkers een arbeidshandicap moeten hebben. WML Facilitair voldoet ruimschoots aan deze eis. Als maatschappelijk verantwoorde en betrokken facilitair dienstverlener zijn er bij WML Facilitair enorm veel medewerkers met een beperking werkzaam, naast collega’s zonder arbeidshandicap.

Deel dit bericht: